Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

z dnia 31 marca 2015r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe