| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/126/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 24 września 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 849 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 ze zm.), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla 2015 r. poz. 625 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku dodaje się punkty 469-479 o treści:

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich sp. z o.o. (KRS 0000568997 NIP 5482670189) - dla obiektu Ośrodek "START" * (Wisła ul. Olimpijska 1, wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

470) Zimoń Natalia prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AZJA PARTNER Zimoń Natalia (NIP 9532492936, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty WISŁA (Wisła ul. 11 Listopada 30, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 149);

471) Mirosława Kubalewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mirosława Kubalewska "Mirian" Przedsiębiorstwo Finansowo-Usługowo-Handlowe (NIP 972-052-73-90, legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Dom SARNA (Wisła ul. Sarnia 26, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 330);

472) NICAD sp. z o.o., (KRS 000173307 NIP 7792207392) - dla obiektu WILLA AMALIA (Wisła ul. Dziechcinka 52, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 118);

473) MAGDOM Sp. z o.o. (KRS 0000204849) - dla obiektu IZABELLA (Wisła ul. Gimnazjalna 10, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 219);

474) Pilch Janusz (właściciel nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu RANCZO (Wisła ul. Różana 2, wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 130)

475) Zarzycki Mariusz i Anna (właściciele nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu Willa UROCZA (Wisła ul. 11 Listopada 32 , wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie, pod pozycją 224)

476) Stefan Krzanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRZANOWSKI STEFAN Biuro Plus "AS OFFICE"(NIP 6250016689, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Willa Alicja (Wisła os. Kozińce 9, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

477) Izabela Rudzińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Rudzińska (NIP 6261610516 , legitymująca się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu Apartamenty (Wisła ul. Kopydło 16, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

478) Zbigniew Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Wojciechowski (NIP 5341109574, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu JODŁA (Wisła ul. Groniczek 2, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);

479) Beata Gospodarczyk (właścicielka nieruchomości zabudowanej obiektem) - dla obiektu KOCIA GÓRKA (Wisła os. Bucznik 3A, brak wpisu do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, ale w których są świadczone usługi hotelarskie);";

2) w załączniku w punkcie 153 uchyla się frazę "A3/B11";

3) w załączniku uchyla się punkty: 15, 107, 140, 163, 198, 207, 268, 404, 407, 410, 426, 428, 436, 438, 444, 448, 450, 452, 453, 462, 463, 464, 467, 468.

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »