Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.420.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 listopada 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi - ul. Żywieckiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe