Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.90.2015 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 listopada 2015r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Chybie nr X/65/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe