Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4110-62/2015/1883/CW; OKA-4110-59/2015/1883/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe