| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 104/XV/15 Rady Gminy Poczesna

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poczesna do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015r. poz.1515) oraz art.20e ust.3 i 4
i art.20zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.,Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest gmina Poczesna wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do:

1) klas pierwszych szkół podstawowych

lp

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Kandydat mieszka na terenie gminy Poczesna

5

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
o miejscu zamieszkania zał.nr 1 do uchwały

2.

Miejsce pracy rodzica znajduje się
w obwodzie szkoły

3

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
o miejscu pracy

zał.nr 2 do uchwały

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, gimnazjum lub przedszkola położonych w obwodzie szkoły

2

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki

2) klas pierwszych gimnazjum

lp

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Kandydat spełnia obowiązek szkolny
w szkole podstawowej w miejscowości położonej w obwodzie danego gimnazjum

5

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki

2.

Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Poczesna

4

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
o miejscu zamieszkania

zał.nr 1 do uchwały

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej lub przedszkola położonych
w obwodzie gimnazjum

3

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki

4

Kandydat ukończył szkołę podstawową
z oceną z zachowania co najmniej poprawną

2

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

5

Kandydat nie jest w konflikcie z prawem

1

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

zał.nr 3 do uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak


Załącznik do Uchwały Nr NR 104/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załacznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »