Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.48.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 kwietnia 2016r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/68/2016 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gwoździany w gminie Pawonków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe