Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 30 marca 2016r.

z wykonania budżetu powiatu w roku 2015 przyjęte uchwałą nr 346/16 Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 30 marca 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm. ), art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 296)

Wicestarosta


Henryk Barcik


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wykonanie dochodów budżetu w roku 2015


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Opis wykonania dochodów budżetu poqwiatu w roku 2016


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Wykonanie dochodów zwiazanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w roku 2015


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Opis wykonania wydatków budżetu powiatu w roku 2015


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Wykonanie wydatków OS


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2015


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Wieloletnie programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Finansowanie zadań własnych powiatu z budżetu wojewody w roku 2015


Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje przekazane z budżetu powiatu w roku 2015


Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik12.pdf

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie jst


Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik13.pdf

Wykonanie dochodów i wydatków na mocy porozumień z administracjż rządową


Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik14.pdf

Wykonanie budżetu w roku 2015


Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik15.pdf

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe