Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/140/16 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe