Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.348.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 lipca 2016r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/200/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Ustroniu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe