Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2016 Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 marca 2016r.

z wykonania budżetu Gminy Ożarowie za 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania

budżetu gminy Ożarowice za 2015 rok.

Wójt Gminy Ożarowice


mgr inż. Grzegorz Czapla


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2016
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 22 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe