Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/302/16 Rady Gminy Jasienica

z dnia 25 sierpnia 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe