Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.67.2016 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski dla sołectwa Bogunice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe