Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/117/16 Rady Gminy Marklowice

z dnia 27 października 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe