Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/522/2016 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 25 października 2016r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe