Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Wójta Gminy Pilchowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 7 listopada 2016r.

do Porozumienia nr 73/KT/2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Pilchowice prowadzenia zadania pn. "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe