Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/268/16 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo - zachodnią i śródmieście - etap I

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe