Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI.337.2016 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w gminie Wojkowice w 2017 r. oraz zwolnień z tego podatku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe