Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/204/16 Rady Gminy Lipowa

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Lipowa publicznych przedszkolach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe