Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.162.2016 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe