Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/384/17 Rady Miasta Zabrze

z dnia 9 stycznia 2017r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zabrze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe