Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr E.031.33.2016 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu w Rybniku

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego, świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe