Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/274/2017 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmian do Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe