Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Istebna

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej ośmioklasowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe