Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/300/2017 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w roku 2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe