| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/297/2017 Rady Gminy Psary

z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art.133 ust.2 i 3 oraz art.29 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz.59) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. Określić następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary, przyznać każdemu kryterium określoną liczbę punktów oraz określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w odniesieniu do kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Psary poza obwodem danej szkoły:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia - 10 punktów- potwierdzone oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów ucznia starającego się o przyjęcie, że w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia,

b) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki - 7 punktów- potwierdzone oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów ucznia starającego się o przyjęcie do szkoły, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni ucznia wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu nu należytej opieki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Uzasadnienie

Uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary wynika z aktualnego prawa wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). W pierwszej kolejności do klas I publicznych szkół podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej placówki. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe rada gminy określa także liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia poszczególnych kryteriów.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »