Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 182/XXIX/17 Rady Gminy Janów

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów Nr 173/XXVIII/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe