Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/249/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 marca 2017r.

w sprawie zmian Uchwały Nr XXXIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Pilica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe