Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/199/2017 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 23 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgierska Górka zamieszkałych poza obwodami szkół

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe