Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/436/17 Rady Miasta Zabrze

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze, na okres od dnia 1 września 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe