Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Chorzów

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/537/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury"BATORY" w Chorzowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe