Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.50.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 kwietnia 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXII.276.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Drogomyśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe