Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/265/2017 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe