Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 24 maja 2017r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/159/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe