Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/232/17 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe