Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/471/17 Rady Gminy Jasienica

z dnia 6 lipca 2017r.

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe