Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.60.2017 Rady Gminy Lyski

z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe