Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 260.XXXV.2017 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 10 października 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe