Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/298/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe