Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/282/17 Rady Gminy Lipowa

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/193/13 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lipowa na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe