Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 190/XXXVIII/2017 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień przedmiotowych w roku podatkowym 2018

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe