Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr E.031.6.2017 Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie zasad nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w punkcie katechetycznym w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe