Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/362/2017 Rady Miasta Radzionków

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/126/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe