Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/470/2017 Rady Miasta Wisła

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe