Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/301/17 Rady Gminy Lipowa

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/100/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lipowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe