Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/684/17 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/561/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe