Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/270/17 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe