Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/273/2018 Rady Gminy Miedźna

z dnia 12 stycznia 2018r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe