Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/728/18 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 stycznia 2018r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe