Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe